Home » Entries posted by mihaih (Page 6)

Stories written by mihaih

TRANCU, K. Teodor (1840-1905)

Fiul lui Kricor Trancu. Numele acestuia apare în matricolele Pensionului „Ka­ra­caș” din Iași, instituție particulară de învățătură din Mol­dova, accesibilă numai copiilor din păturile sociale îns­tărite, cu predare în limbile armeană și română. După terminarea celor șase clase ale pensionului, Teodor Trancu este dat pe mâna unui mare antreprenor, Ibrăileanu, rudă cu el, pentru a […]

TRANCU, Kricor

Numele lui Kricor Trancu apare pe la jumătatea secolului al XIX-lea într-un document unic, denumit teș­chere (pașaport, în turcește, descifrat de H. Dj. Siruni) din care rezultă că, Kricor Tran­cu, mare negustor, se îndeletnicea cu comerțul interna­țional, având legături pe ruta Istan­bul-Lemberg-Lipsca, lucru dovedit de nenu­măra­tele vize aplicate pe pașaportul acestuia de către autori­tățile turcești […]

TRANCU, George (1891-1983)

Doctor în drept la Paris. După terminarea cursurilor secundare la Galați, urmează Facultatea de Drept în Bucu­rești. Pleacă la Paris unde își dă doctoratul. Obține titlul de laureat la „Haute école des Sciences Politiques et Econo­miques”. Între anii 1918-1921 se află în funcția de șef de cabinet al lui Tache Ionescu, având de pregătit documentația […]

TRANCU, Grigore (1878-1940)

TRANCU, Grigore (1878-1940)

Avocat, fost Decan al Baroului de avocați – Covur­lui. Membru al Consiliului de disciplină al Uniunii Asocia­țiilor de avocați din România. Între anii 1930-31 a fost ales primar al orașului Galați. În timpul războiului din 1916-1918, a fost pe front, cu grad de ofițer și decorat cu Ordi­nele „Coroana României” și „Steaua României”.

TRANCU, Georgică

Fratele mai mic al lui Grigore Tran­cu-Iași. Licențiat în Drept. A fost director în Ministerul Mun­cii, unde a lăsat un nume foarte bun prin munca și cinstea sa. A murit tânăr.

TRANCU-IAȘI, Grigore (1874-1940)

TRANCU-IAȘI, Grigore (1874-1940)

Personalitate marcantă din punct de vedere politic, economic și pe plan cultural; fost ministru, profesor universitar. Aparține unei vechi fa­milii moldovenești de obâr­șie armenească. Strămoșii săi se află menționați într-un hri­sov domnesc din anul 1613, cu ocazia vânzării unei moșii de către Armeanca, văduva unui anume Trancu (Trean­holian). Aceștia s-au împrăștiat, cu timpul, în toată […]

TRANCU, Eugen (1912-1988)

TRANCU, Eugen (1912-1988)

Avocat, cronicar muzical. Fiul lui Grigore Trancu-Iași, om politic, fost ministru în guvernul generalului Averescu, profesor universitar la Academia Comercială din București. La împlinirea vârstei de 11 ani, care coincidea cu terminarea a patru clase primare și in­trarea în liceu, Grigore Tran­cu-Iași îi expediează din Bra­șov fiului său Eugen o scri­soare datată 4 august 1923: […]

TRANCU-SĂVESCU, Eufrosina (1882-1971)

Profesoară, personalitate a învăță­mântului nemțean, conducătoare de școală. A fost sora mai mică a lui Grigore Tran­cu-Iași, figură proeminentă a vieții politice românești și a învățământului superior co­mercial, și a Martei Rainer, prima femeie în istoria chi­rurgiei de la noi. Eufrosina Trancu, fiica lui Lazăr Trancu, rămâne la patru ani, în 1886, orfană de tată, […]

TOSUN, Hagi Agop (1859-1927)

Mare negustor în Bucu­-rești, unul din fruntașii comunității armene din secolul trecut. A fost membru al Epi­tro­piei, în vremea când s-a cons­truit biserica armeană (1915): Tot din familia Tosun a făcut parte și soția lui Iacob Buiuc­liu, pe nume Maria (1817-1907), fiica bogatului negustor din Iași, Iacob To­sun. (vezi: Academia Româ­nă: Grigore M. Buiucliu 1840-1912, […]

TOROSIAN, Ovaghim

TOROSIAN, Ovaghim

Sculptor. De numele lui se leagă bustul ridicat în curtea Bise­ricii armene din București al generalului armean, An­tra­nig, erou al Armeniei. Sculp­torul Torosian s-a afirmat ca autor al unor lucrări variate și bo­gate, ce tindeau la dibuirea unor noi forme în arta sculpturală. Printre studiile lui de compoziție au fost remarcate: „Christ încoronat”, „Ingerii răpitori”, […]