Home » Archives by category » R

RAINER-TRANCU, Marta (1875-1950)

RAINER-TRANCU, Marta (1875-1950)

Prima femeie chirurg din România, medic obstretician de seamă, din prima jumătate a secolului al XX-lea. Tovarășa de viață a doctorului Iosif Rainer, cunoscut umanist și întemeietorul învățământului modern de anatomie din țară. Marta Tran­cu a trăit printre persona­lități de seamă ale culturii românești: Garabet Ibrăileanu, Ștefan Popescu, Dimitrie Gus­ti ș.a., despre care a lăsat […]

ROMAȘCAN, (Romasz­kie­wicz)

Armean din Lemberg, care cunoscând limbile orientale, a fost folosit ca tâlmaciu în soliile polone la Înalta Poartă. În 1639, a fost trimis în calitate de curier să pre­gătească drumul solului mare, W.­ Miastkowski, al cărui ra­port, după întoarcerea de la Meh­met Pașa, conținea și re­fe­-riri directe pentru țara noas­tră. Izvoare: Enciclopedia „Cu­ge­tarea”, București 1940, […]

ROMAȘCAN, David

ROMAȘCAN, David

Unul din descendenții de seamă ai unei familii de armeni din Tecuci. Presa tecuceană l-a numit „fruntaș între fruntașii acestui oraș”. A avut doi feciori: Ser­giu și Grigore. Sergiu Romaș­can, a fost medicul orașului și, totodată, medicul curant al personalului C.F.R., colonel în rezervă, și unul dintre conducătorii partidului politic al generalului Averescu. În anul […]

Rupen, Kemancistul

Rupen, Kemancistul

A fost supranumit astfel după nu­mele instrumentului său muzical, specific caucazian, obiectul activității sale artistice. A fost considerat trubadurul ar­mean al zilelor noastre, deoa­rece colinda mai toate așe­zările rurale și urbane din ța­ră, pe unde știa că trăiesc armeni. Din instrumentul său frumos ornamentat cu pietre prețioase și sidefuri, Rupen revărsa, cum numai el știa, […]