Home » Archives by category » Ș

ȘAGHINIAN, Grigor (1826-1889)

Arhiepiscop al armenilor din Basarabia. S-a născut la Harașu-Bazar în anul 1826. Se stinge din viață la Chișinău, în ziua de 22 septembrie 1889. Izvoare: Enciclopedia „Cu­getarea”, București, 1940, p.375.

\

ȘAHAZIZIAN, Levon (n.?-m.1956)

Editor de publicații în limba armeană, publicist, având pseudonimul literar Levon Lanis. S-a născut la Sivas, Sebastia, unde a urmat cursurile Școlii misionarilor americani (American College) din localitate, cu limbile de predare în armeană și en­gle­ză. Încă de la o vârstă fra­gedă, Levon Șahazizian a în­ceput să scrie articole în­flăcărate într-o revistă armenească locală, ceea […]

ȘAHIGHIAN, Alexandru (1901-1965)

ȘAHIGHIAN, Alexandru (1901-1965)

Scriitor, dramaturg, pu­blicist. S-a născut în Bucu­rești. Între cele două războaie mondiale colaborează intens la presa democratică și anti­fascistă cu versuri și reportaje. O culegere de versuri având titlul „Scris cu stânga” i-a fost interzisă. Ulterior, autorul le-a inclus în volumul „Pasărea măiastră” (1961). După anul 1944, Alexandru Șahighian, devine secretar al Uniunii Scriitorilor. Publică […]

ȘAHIGHIAN, Ion (1897-1965)

ȘAHIGHIAN, Ion (1897-1965)

Regizor, maestru emerit al artei, pionier al cinema­to­gra­fiei românești, profesor de artă dramatică la Institutul de Artă teatrală și cinema­to­gra­fică „I. L. Caragiale” din Bucu­rești. După studii de artă dramatică cu C. I. Nottara la Conservatorul din București, Ion Șahighian se dedică regiei de teatru sub îndrumarea lui Paul Gusty. A realizat, mai ales la […]

ȘAHIM, Jack (n?-1928)

Fost epitrop al Bisericii armene din București.

ȘIȘMANIAN, Ecaterina (1927-1996)

Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Cu­noscută traducătoare din li­teratura rusă, italiană și fran­ceză. S-a născut la Chișinău, din ambii părinți armeni: Antaram și Măgărdici Erițpo­hanov. Licențiată a facultăților de psihologie și de limbă rusă din București. Începând din anul 1954 a publicat nume­roa­se traduceri din literatura rusă (F. Dostoievski, I. Tur­gheniev, L. Andreev, A. […]

ȘTEFĂ­NESCU, Sarkis

Licențiat în drept. Numele lui apare pe lista avocaților ce făceau par­te din Baroul Bacău, între anii 1866-1906. (Vezi monografia: „Bacău – Trecut și Prezent” – 1943).

ȘTEFAN, Marin

Ju­decător la Tribunalul din Ga­lați. De numele lui se leagă reconstruirea căii ferate Pan­ciu-Mărășești.

ȘTEFAN, Ste­pan

Mare om de afaceri în Galați. Avea în proprietatea sa toate clădirile de pe strada Tecuci, din orașul de pe Du­năre