TRANCU-SĂVESCU, Eufrosina (1882-1971)

Profesoară, personalitate a învăță­mântului nemțean, conducătoare de școală. A fost sora mai mică a lui Grigore Tran­cu-Iași, figură proeminentă a vieții politice românești și a învățământului superior co­mercial, și a Martei Rainer, prima femeie în istoria chi­rurgiei de la noi. Eufrosina Trancu, fiica lui Lazăr Trancu, rămâne la patru ani, în 1886, orfană de tată, pândită de mizerie căci un incediu mistuie aproape toată averea tată­lui său. E crescută de o mă­tușă din Botoșani, Hopsida Ciomac, femeie cu avere. La început urmează cunoscutul institut școlar ținut de Emilia Humpel, sora lui Titu Maio­rescu, dar lipsurile materiale o determină să părăsească a­cest institut ca să se înscrie, pe baza obținerii unei burse, la Școala Normală de institutoare „M. Sturza” din Iași. „Da­că n-a fost totdeauna pri­ma pe școală, a fost mereu pri­ma în clasa ei”, afirmă sora ei Marta Rainer în volumul „File de jurnal”, apărut în 1982. Termină această școală pri­ma, între 54 de absolvente. Între 1904-1916 este institutoare la Galați. Susține exa­mene de diferență la liceu, apoi se înscrie la Facultatea de litere a Universității din Bucu­rești, specialitatea filologia modernă. Absolvă facultatea cu „Magna cum laudae”. Între 1913-14 obține o bursă a Ca­sei Școalelor pentru cursuri de limba germană la Uni­ver­sitatea din Berlin. Iz­buc­nește Primul Război Mondial și e silită să revină în țară. Vre­me de 23 de ani (1916-1939) va funcționa ca profesoară la Galați, apoi la Piatra Neamț primind sarcina de directoare a școlii Normale. Prin eforturile ei, în câțiva ani obține un local nou, cu laboratoare, cabinete, un corp didactic bi­ne pregătit și închegat. Școa­la pe care a con­dus-o s-a impus printre cele mai bune din Mol­dova. Pentru destoinicia ei, Eu­fro­sina Trancu-Săvescu pri­meș­te numeroase distincții, printre care și unele acordate pentru munca gratuită depusă ca soră de caritate la spitalele de campanie în vremea Primului Război Mondial: „Cru­cea de război”, în 1921, „Cru­cea Re­gina Maria de aur”, „Médaille des épidé­mies” în argint, acordată de Republica Fran­ceză în 1917 și „Palmes aca­démiques” cu gradul de ofițer. Truda ei de ani de zile și-a găsit rostul în versurile lui Vla­huță, dintr-un volum ani­versativ: „Trudește făcătorule de bine/Veni-vor roiuri alții după tine/ Și vor culege ro­dul-bogăția”. La 20 iulie 1971, Eufrosina Trancu-Să­vescu trece în eternitate. (Profesor Dr. Victor Andrei).