TRANCU, Kricor

Numele lui Kricor Trancu apare pe la jumătatea secolului al XIX-lea într-un document unic, denumit teș­chere (pașaport, în turcește, descifrat de H. Dj. Siruni) din care rezultă că, Kricor Tran­cu, mare negustor, se îndeletnicea cu comerțul interna­țional, având legături pe ruta Istan­bul-Lemberg-Lipsca, lucru dovedit de nenu­măra­tele vize aplicate pe pașaportul acestuia de către autori­tățile turcești la trecerea Du­nă­rii înspre Moldova. Așa a a­juns să se stabilească la Botoșani.