Home » Archives by category » M

MA­ZILU, K.

Maior, erou al Răz­boiului pentru Întregirea Nea­mului.

MACAROVICI, Cristea (1908-m?)

Conferen­țiar universitar la Facultatea de Farmacie din București. Profesor universitar la Cluj. Fiul unui mare comerciant armean din orașul Pan­ciu.

MADGEARU, Virgil (1887-1940)

MADGEARU, Virgil (1887-1940)

Dintre valorile științei economice românești din perioada interbelică, regimul totalitar l-a reconsiderat nu­mai pe profesorul Virgil Mad­gearu. S-a născut la Galați, unde a absolvit cursul primar și cel secundar. Studiile superioare le-a urmat în Ger­ma­nia, la Universitatea din Leip­zig. Aici își ia și doctoratul, cu apreciere maximă. După terminarea studiilor, Madgearu este trimis în Anglia, […]

MAGANIAN, Nâșan (1891-1978)

Profesor de limbă ar­meană, supraviețuitor al eve­nimentelor din Turcia (1915). S-a născut la 28 februarie 1891 la Zeitun, localitate în Ana­tolia. Ambii părinți de ori­gine armeană: tatăl, Pa­ros Maganian, mama, Ma­riam, năs­cută Topuzian. După ce absolvă școala primară și colegiul american, Nâșan Maganian urmează cu brio și școala oficială de stat „Sul­taniel”. În anul 1915 […]

MĂGĂRDICI, Ion (1895-1916)

Ofițer în regimentul 55 infanterie; a căzut eroic, la vârsta de 21 de ani, în luptele de la defileul Toplița în ziua de 20 august 1916. S-a născut la Ivești (județul Tecuci), în anul 1895. Este înmormântat în cimitirul din localitatea Borsec.

MALAGAMBA, Ser­giu

Compozitor de muzică ușoară, dirijor, baterist de excepție, figură pitorească a Bucu­reș­tiului anilor 1940-1950. Per­sonaj nonconformist, a creat moda vestimentară „à la Ma­la­gamba”, cucerind tineretul. Într-o vreme numele lui a fost prohibit. Se trăgea dintr-o veche familie de armeni din Basarabia.

MAMIGONIAN, Bedros

Pre­ot. A slujit Biserica ar­meană din Focșani. În 1895, publică la Galați în limba armeană, „Ro­ma­na­haioț Ner­gan iev Aba­can” (Prezentul și trecutul armenilor din Româ­nia) la ti­pografia lui Hevont Papa­zian.

MAMIGONIAN, Vahram (n?-1926)

Profesor, avocat, fost prefect de Putna. Intelectual și literat cunoscut la vremea respectivă, bun cunoscător al limbii armene. A tălmăcit în limba română, poeziile poetului armean B. Turian. A co­laborat la revista „Aurora” din Capitală a lui V. Mes­tugean.

MANEA, Andrei

Avocat, ab­solvent al Facultății de Științe Juridice din Viena. Profesează avocatura în orașul Botoșani. Membru de marcă al Co­mu­nității armene. Documente care se încadrează cronologic în perioada 1861-1891 atestă participarea „Fondului familial Manea” la Societatea de binefacere, de ajutorare a elevilor sau cetățenilor din Botoșani, lipsiți de orice mijloace de întreținere. Au fost acordate din […]

MANEA, C. Gheorghe (1904-1978)

MANEA, C. Gheorghe (1904-1978)

Profesor universitar e­merit, inginer, doctor docent, membru corespondent al Aca­­demiei Române. S-a născut la 8 aprilie 1904 la Râm­nicu Sărat, dintr-o familie de armeni. Tatăl său, Cristea, a fost de profesie jurist-avocat, iar mama sa, Elena, născută Ciuntu, provenea dintr-o ve­che familie armea­no-moldo­ve­neas­că, ramura maternă a compozitorului Mihail Jo­ra. După ce urmează cursul primar în […]

Page 1 of 6123Next ›Last »