VANIC, Anton

Casa Anton Vanic de pe Calea Victoriei

Casa Anton Vanic de pe Calea Victoriei

Politician, fost membru în Consiliul municipal din București, în trei rânduri, între anii 1885-1902. Des­cendent al unei familii de armeni reputați din Bucu­reștiul sfârșitului de veac, el a fost unul dintre reprezentanții comunității armene, care a făcut parte din delegația de primire a Regelui Carol I, în vizită la Biserica Ar­meană din București, cu o­ca­­zia venirii în țară a Arhie­piscopului Horen Nar-Bey de Lusignian (vezi articolul lui V. Mestugean, în „Ararat”, anul XII, nr. 144 din 1937). Vanic a fost proprie­tarul uneia din casele istorice, arhicunoscute, din București, situată pe ar­tera principală a orașului (Calea Victoriei de azi). Isto­ricul armean, Suren Kolan­gian (S.U.A.), ocupându-se de istoria armenilor din Bucu­rești, a publicat în re­vis­ta, „Ecimiadzin” din Armenia, (1951 nr. 1-2), o reconstituire a Casei Vanic. Se spune că aici s-ar fi născut omul politic Alexandru La­hovari. Casa a intrat în posesia lui Anton Vanic după a doua jumătate a secolului al XIX-lea, și a rămas în proprietatea sa până în anul 1915, când a fost vândută de moștenitori, Băncii Ilfov, pentru suma de 4,9 milioane de lei. (vezi George Potra – „Din Bucureștii de altădată”, Edi­tura Științifică și En­­ciclo­pedică, București 1981). În casa lui Vanic, erau adăpostite, la etaj, sediul Par­tidu­lui conservator și re­dacția ziarului „Timpul”. Tot aici, se adu­nau valori politice ale țării: Lascar Catargiu, Take Iones­cu, Nicu Filipescu, Gh. Can­tacuzino-Nababul, Alexandru Lahovari și alții, numiți în pre­sa vremii „ciocoii de la clubul Vanic”.


Izvoare:

Edvard Jeamgo­cian: „Casa Vanic”, în „Ararat”nr.62/1994.