Home » Posts tagged with » scriitor

BĂLBUL, Zareh pseudonimul lui Zareh Baronian (1891- 1961)

\ \

BĂLBUL, Zareh pseudonimul lui Zareh Baronian (1891- 1961)

Poet, prozator, publicist de limbă armeană, profesor la Școala armeană din București, cunoscut prin tot ce a scris sub pseudonimul Bălbul. S-a născut la Ada­pazar, în Turcia, (1891). La scur­tă vreme rămâne orfan de ambii părinți. Se simte atras din junețe de poezie și ca ata­re debutează la revista „Pri­mă­vara”, încurajat de unul din dascălii […]

ANAIS (n. 1870 – m.?)

Cunoscută scriitoare de limbă armeană. A locuit în București ca refugiată din Orient. A tipărit mai multe cărți de versuri, precum și o culegere de povestiri despre Crăciun. A murit la Paris.

\ \

AUNEANU, Manole (1935-1993)

Ziarist, scriitor, editor. S-a născut la Galați, într-o fa­milie de armeni (Aunian), în ziua de 10 octombrie 1935. Liceul la „Vasile Alecsandri”, din orașul natal. Licența în filologie la Universitatea din București. Redactor la „Viața Nouă” din Galați, până în anul 1959; publicist-comentator, la „Scânteia”; secretar general de redacție la „Informația Bucu­reștiului” (1967-1976); redactor șef […]

ASLAN, Edgar Th. (1886 – 1908)

Autor a numeroase scrieri literare, traduceri din dramaturgia universală și librete de operă. S-a născut la Iași. Absolvă Facultatea de Drept din București. Dintre lucrări menționăm: „Ielele”, libret de balet în patru tablouri; „Fiica lui Radu cel Frumos”, roman istoric, 1905;  „Marieta” și alte nuvele (Biblioteca pentru toți, București, 1912); „Oedip rege” de Sofocle, traducere […]

\

ASLAN, Garabet, (1881 – 1923)

Profesor universitar la Facultatea de litere din București. Opera: Cunoștințe de psihologie, 1897; Curs teoretic și practic de algebră, 1898; Despre educație, 1899; La morale selon Guyau, Paris 1906; Educația prin sine însăși, curs la Universitatea din București (14 broșuri – Focșani 1907); Morala greacă, 1910; Din problemele vieții (Biblioteca pentru toți, 1910); Cultul oamenilor […]

\

ASLAN, I. C.

Scriitor și avocat. S-a născut la Focșani dintr-o veche familie de armeni. Bunicul lui a fost serdarul Garabet Aslan, care a căpătat rang boieresc pentru serviciile aduse Țării Moldovei. În Enciclopedia „Cugetarea” este menționat ca avocat la București. A colaborat cu versuri la „Viața literară și artistică”, „Flacăra” etc. A scris „Odinioară”, poem dramatic (1918), […]

\ \

ASACHI, Gheorghe, (1788-1869)

Fost Asakievici, unul dintre cei mai de sea­mă cărturari umaniști ai Moldovei. S-a născut în târgușorul Her­ța, în apropiere de Prut, la 1 martie 1788. Copilăria și-o pe­trece aici și la Târnăuca, unde tatăl său, preotul Lazăr (Leon) Asa­chi, om de aleasă ins­truc­ție, traducător, avea moșii și, unde să găsea o mică co­mu­nitate armeană. Călătorul […]

ACTERIAN, Jeni (1916-1958)

\

ACTERIAN, Jeni (1916-1958)

Actriță, director de scenă și, autoarea unei cărți tulburătoare: „Jurnalul unei ființe greu de mulțumit” de peste 500 de pagini (Editura „Humanitas”). Purta în teatru numele de Jeni Arnotă, ca pseudonim, la sugestia lui Liviu Ciulei. În ultimii ani de viață, (s-a stins la vârsta de 42 de ani, măcinată de o boală incurabilă) a […]

ACTERIAN, Haig (1904-1942)

\ \

ACTERIAN, Haig (1904-1942)

Om de tea­tru complet (actor, regizor, director, autor de monografii tea­trale, poet). S-a născut la Constanța, martie 1904. Stu­diile secundare la liceul Mir­cea cel Bătrân și la liceul Spi­ru Haret din București. Se înscrie la Facultatea de Fi­lo­sofie și la Conservatorul de Ar­tă Dramatică, având ca pro­fesoară pe Lucia Sturza-Bulandra. Debutează în anul II de studii, […]

ACTERIAN, Arșavir-Nazaret (1907-1997)

\

ACTERIAN, Arșavir-Nazaret (1907-1997)

Acterian, Arșavir-Nazaret (1907-1997). Jurnalist, scriitor, membru al Uniunii Scri­itorilor din România. Prenu­me­le de Nazaret apare în Bi­letul de liberare emis de penitenciarul din Aiud, unde urma să se afle de la 12 septembrie 1958 până la 6 septembrie 1977, pentru faptul de unel­tire. Împreună cu fratele său Haig și sora sa Jeni, Arșavir a făcut […]