Home » Posts tagged with » mosier

ASVADUROV, Kalust

Mare moșier în Basarabia, fruntaș al comunității armene.

ASVADUR, Avedian

Mare moșier basarabean în Baimaclia și Taraclia. A fost cumnatul faimosului Dragoman Manuc-Bei din Hâncești.

ASFADUROV, Ivan (Asfadurian)

Mare moșier în Basarabia. A fost ani de-a rândul președintele comunității armene din Cetatea Albă. A murit la Viena (1928), în urma unei intervenții chirurgicale.

ARMEGA, Nicolae

Mare proprietar, având moară cu două roate la Buzău (1679) în vadul Suredești pe apa Buzăului, pe care a cumpărat-o de la „jupânul Manea ot Zornești” ca zestre fiicei sale.

AGOP, Mardiros (frate cu Agop Dicran)

A construit pavilioanele stațiunii balneare și climaterice de la Strunga. Aici a funcționat după 1922 orfelinatul copiilor armeni, ai căror părinți au fost uciși în timpul eve-nimentelor antiarmenești din lumea otomană.

Aritonovici, Ilie

Capul unei cunoscute familii de armeni din zona Botoșanilor, de fel din Bucovina, proprietar de pământ după 1800, în comunele Bivol, Hănești, Gămești. Unii membrii ai familiei aveau funcții la curtea domnească (vezi: Hrisovul lui Scarlat Alex. Callimachi din 1814 prin care se recunosc drepturile și meritele lui Ilie Aritonovici „biv. Căpitan de Dărăbani”). Treptat, […]

ALACI, Sarkis (1839-1918)

Mare proprietar de pământ în Basarabia. S-a născut la Suceava, unde a urmat clasele primare și secundare. Soția sa Hortensia, născută Ibrăileanu (1863), era vară primară cu  G. Ibrăileanu.

\

Agop, Inge

… din Karpurt (Asia Mică). Fugind de persecuțiile otomane, găsește adăpost la un pașă în Adrianopole. Fiind chipeș și foarte tânăr, una din femeile demnitarului se îndrăgostește de el. Pentru a evita vreo neplăcere, Agop fuge într-o noapte și i se pierde ur­ma. După ce cutreieră mai multe țări se oprește în Mol­dova, la Iași, […]