Home » Posts tagged with » comercianti

ZUR­BAN

Negustor armean din Buzău. Apare în documentele din anul 1790, în re­gistrele comerciale bra­șovene, din prima jumătate a secolului al XVI-lea.

BALIAN, Agop (n.?- 1925)

Cerealist exportator din Constanța, fruntaș al comunității armene.

BĂIKIAN, Sahag (1863- 1923)

Cunoscut comerciant în București. Membru activ în Comitetul școlii armene și în Comitetul Societății de Binefacere. De numele lui se leagă numeroase acte de sprijin în beneficiul bisericii, al școlii și al celor săraci. Izvoare: Revista Ararat (seria veche — nr. 41/1927).

ASCIAN, Onig

Mare comerciant în orașul Constanța. Fruntaș al comunității armene din oraș, președintele Societății culturale armene „Arax”.

\

ANUȘOGLU, Kricor

Proprietarul primei mori cu aburi în București, în anul 1845 (Vezi: Enciclopedia Armeană, volumul 10, p. 21, Erevan)

ABUREL, Roupen

Mare comerciant în orașul Galați. Bunicul doamnei Lisette Georgescu-Manissalian pe linie maternă. S-a stins din viață în anul 1910.

Anuș, Garabet

Mare negustor în București. Printr-un hrisov al Principelui Gheorghe Bibescu, i s-a conferit acestuia rang boieresc de pitar (cel care în orânduirea feudală era însărcinat cu aprovizionarea Curții domnești și a oștirii cu pâine). Hrisovul de numire se află la Biblioteca Centrală armeană din București.

\

Agop, Inge

… din Karpurt (Asia Mică). Fugind de persecuțiile otomane, găsește adăpost la un pașă în Adrianopole. Fiind chipeș și foarte tânăr, una din femeile demnitarului se îndrăgostește de el. Pentru a evita vreo neplăcere, Agop fuge într-o noapte și i se pierde ur­ma. După ce cutreieră mai multe țări se oprește în Mol­dova, la Iași, […]