Home » Posts tagged with » colectionar

ZAMBACCIAN, Kricor H. (1889-1962)

ZAMBACCIAN, Kricor H. (1889-1962)

Colecționar, critic de artă. Membru cores­pondent al Academiei Ro­mâne. A descins în România, direct pe malurile Pontului Euxin, unde și-a demonstrat calități de negustor textilist. Apoi s-a mutat cu domiciliul în București, legându-și nu­mele de arta românească, având vocație și un entuziasm de ne­descris. A fost prietenul celor mai renumiți artiști ai penelului din România […]

AVAKIAN, Beatrice (1905-1996)

Sora pictorului Hrandt Avakian; și-a dedicat întreaga viață frumosului. În tinerețe a fost creatoare de vestimentație de lux, lucrând pentru doamnele din înalta societate, după care, alături de fratele ei, a adunat obiecte de artă, cu gândul de a fi adăpostite într-un muzeu, care să le poarte numele. Așa s-a născut „Muzeul Beatrice și Hrandt […]

\

AVAKIAN, Hrandt (1900-1990)

Pictor de prestigiu și colecționar de renume. „Pri­beag din străvechi împărății răsăritene – mărturisește prie­tenul lui de-o viață, Adrian Ma­niu – Hrandt Avakian, un copil orfan, a poposit mai la în­ceputul veacului pe țărmul dobrogean al Mării Negre (…) Privind acum pânzele, îi re­cu­noaștem că a cules lumină și cer din țara noastră – care […]