Home » Posts tagged with » actor

Asachi, Ermiona

Fiica lui Gheorghe Asachi. Rămasă văduvă în urma decesului soțului ei Mavrocordat, ea pleacă în Belgia pentru studii superioare. Aici îl cunoaște și se căsătorește cu Edgar Quinet, renumit scriitor și om politic, mare filo-român, cetățean al României, membru onorific al Academiei Române. Ermiona Asachi a fost printre primele fete de boieri care a jucat […]

\

AGOP, Kiolean (Comedianul cu “bășica de bou”)

Figură pi­torească a scenei bu­cureș­tene din secolul trecut. Artist popu­lar juca pantomime și comedii cabotine, care au pus temelia teatrului românesc de comedie. Originar din Armenia, ră­mâne văduv și trăiește o vre­me la Constantinopol, profe­sând meseria de cizmar. În 1890 se refugiază împreună cu fiica sa în România și se stabilește în București. Având înclinație […]

ACTERIAN, Jeni (1916-1958)

\

ACTERIAN, Jeni (1916-1958)

Actriță, director de scenă și, autoarea unei cărți tulburătoare: „Jurnalul unei ființe greu de mulțumit” de peste 500 de pagini (Editura „Humanitas”). Purta în teatru numele de Jeni Arnotă, ca pseudonim, la sugestia lui Liviu Ciulei. În ultimii ani de viață, (s-a stins la vârsta de 42 de ani, măcinată de o boală incurabilă) a […]

ACTERIAN, Haig (1904-1942)

\ \

ACTERIAN, Haig (1904-1942)

Om de tea­tru complet (actor, regizor, director, autor de monografii tea­trale, poet). S-a născut la Constanța, martie 1904. Stu­diile secundare la liceul Mir­cea cel Bătrân și la liceul Spi­ru Haret din București. Se înscrie la Facultatea de Fi­lo­sofie și la Conservatorul de Ar­tă Dramatică, având ca pro­fesoară pe Lucia Sturza-Bulandra. Debutează în anul II de studii, […]