Sahaghian, Aram-Salpy (1884-1968)

Cunoscut medic diplomat la Paris, om de li­tere, autor a numeroase cărți scrise în limba armeană. A semnat uneori cu pseudoni­mul Salpy. S-a născut în Ghe­zarea – Turcia. A urmat școala armeană în orașul na­tal și la Istanbul. Se înscrie la Facul­tatea de Medicină de pe lângă Institutul Francez din Beyrut, de unde este trimis pentru perfecționare la Paris. Aici lucrează în cadrul unui spi­tal. În anul 1921, pe când se afla în Ca­pitala Franței, Dr. Aram Sa­haghian-Salpy publică do­uă carți în limba armeană: „Mer haciă” (Crucea noastră) și „Aleagner iev Hăliagner”, ce cuprind amintirile lui dure­roase despre evenimentele anti-armenești din lumea oto­mană. Începând din anul 1922, dr. Salpy – așa îl denumeau conaționalii săi – se stabilește în România. La început practică medicina în București, iar în ultima parte a vieții la Cons­tanța. A fost un repre­zentant de frunte al co­munității armene. A activat în cadrul asociației „Homă­net­men” (de educație fizică și cer­cetășie) precum și în Co­mitetul eparhial al Bisericii armene. Ca literat, Dr. Salpy a colaborat intens la diverse publicații de limbă armeană din țară și din Diaspora. În 1938, Biblioteca armeană din București îi acordă pentru lucrarea sa „Batcamavor șu­nă” (Un câine delegat), premiul special. Se stinge din viață, la Constanța, în luna aprilie a anului 1968, având 84 de ani.


Izvoare:

Comunicare scrisă din partea familiei.