SA­HIM, Ștefan Va­leriu (1921-1983)

Fost secretar muzical al Operei Ro­mâne din Bucu­rești.