GAVRILESCU-Torosian, Che­huni (1909-1991)

Reprezentantă de seamă a medicinii românești, specializată în obstetrică-ginecologie. Stagii la Paris și București. S-a născut în anul 1909 la Bazargic (Bulgaria), în familia farmacistului Stepan Torosian. Ele­vă eminentă a liceului de fete din oraș, ar fi vrut să se de­dice studiului muzicii și dansului clasic, dar convinsă de mama sa, Dicranui, se înscrie la Facultatea de Me­dicină din București. Obține diploma de doctor în anul 1936. Apoi, urmează studii de specializare la Paris și Bucu­rești. Pro­fe­sează ca medic ginecolog în București și Cons­­tanța, creându-și cabinete particulare. În 1941 (în plin război), este mobilizată ca medic, la Spi­talul de Stat din orașul Hâr­șova. Aici îl cu­noaște pe căpitanul Ion Ga­vri­lescu, viitorul ei soț, descendent dintr-o familie de boieri militari din Oltenia. În anul 1953 rămâne văduvă și Che­huni Torosian se dedică îngrijirii bolnavilor de la spitalul Bernat Andrei și Policlinica Vitan din București. Între anii 1945-1990, doctor Chehuni Torosian, depune o activitate permanentă în cadrul comunității armene, sprijinind tinerii armeni studioși înscriși la medicină, subscriind totodată, sume însemnate Bisericii ar­mene din Ca­pitală în scopuri caritabile. În ziua de 3 martie 1991, se stin­ge din viață, re­gretată de cei care au cunoscut-o.


Izvoare:

Comunicare în scris din partea familiei.