GARABET, Hagi-Tutungiul

no_photo_malePrin anii 1870, bucureștenii fumători de tutun de „lux” și țigări străine, se adresau armeanului Hagi Garabet, care avea prăvălia pe Podul Mogoșoaiei, în casa Costescu. La el se găseau cele mai alese tutunuri și țigări din lume puse la dispoziția cumpărătorilor ca să le guste. Numele lui îl găsim menționat într-un document din anul 1836, care se află în Arhivele Muzeului București, din care rezultă că soția sa, pe nume Dudu, a cumpărat de la sora sa Arsabat, soția lui Măgărdici Velicolu, un loc în mahalaua Olarilor (vezi George Potra — Documente privitoare la istoria orașului București, volumul II, p. 424).