Home » Archives by category » T

TĂBĂCARU, Dimitrie (1927-1985)

Regizor, fost di­rector al Operei de Stat din Iași și profesor la Conser­vatoriul „Geor­ge Enescu” din același oraș.

TACORIAN, Alexandru (1878-1916)

Erou al Războiului pen­tru Întregirea Neamului. A căzut vitezește la Turtucaia, (24 august 1916). Numele lui este înscris pe placa de marmoră, ce străjuește monumentul din fața bisericii Silvestri din București, ridicat în me­moria celor ce s-au jertfit pe câmpul de luptă.

TACORIAN, Ion (n?-m.1896)

Ve­te­ran al războiului din 1877-78. E înmormântat la Cimi­tirul armenesc din Bucu­rești.

TAȘGIAN, Keham

Cunoscut restaurator de ceramică și porțelan. A fost primul specialist, în domeniu, la Muzeul Național de Artă. A fondat primul laborator din cadrul secției respective. În plus era un foarte bun cunoscător al artei jadului și covoarelor. Colegii muzeografi îl consultau pentru expertize și eva­luări. I se spunea „nea” Taș­gian sau „Tarzan”. Cunoștea foarte bine […]

TAȘGIAN, Tor­com (1898-1978)

 Administratorul Școlii armene din București.

TATARIAN, Cristina (1927-1997)

Inginer. S-a născut la București în ziua de 1 martie 1927. După terminarea cla­selor primare la Pitești iar cele secundare la București, Cris­tina Tatarian absolvă Facul­tatea de Textile din cadrul Institutului Politehnic și este repartizată la Fabrica APACA. În 1953, C.T. este co­optată în Corpul de control al Ministe­rului Industriei Ușoare, unde desfășoară o activitate […]

TATOS, Alexandru (1937-1990)

TATOS, Alexandru (1937-1990)

Regizor de teatru, ci­neast. În anul 1994, la patru ani după dispariția lui Ale­xandru Tatos, editura „Alba­tros” din București a tipărit un volum masiv, cu însemnările zilnice ale regizorului (înce­pând din anul 1973 și până în ziua de sâmbătă 27 ianuarie 1990), cu patru zile înainte de a-și închide ochii întru veș­nicie. Regizorul și profesorul […]

TATOS, Bogdan

Fost colonel în orașul Roman. Numele de Tatos, provine de la Tatosian, transformat și scurtat. Familii cu numele Tatos, făceau parte din obștiile armenești din Iași, Roman, Fălticeni. Prin hrisoavele domnești date de Ioan Sandu Sturza, în 28 februarie 1828, și de Grigore Ghica, în 28 iunie 1856, i se acordă colonelului Bogdan Tatos, sau […]

TATOS, Gabriel (1871-1927)

TATOS, Gabriel (1871-1927)

Fost medic primar al orașului Fălticeni și șef al secției me­dicale la spitalul „Stamate”. A făcut parte dintr-o veche familie armeano-moldovenească. În cadrul Așezămin­telor din Iași (1840), întâlnim numele membrilor familiei Tatos din Fălticeni: Mahdesi Tatosian, Garabet Hagi Ta­tosian și An­ton Tatosian (vezi: „Comu­nitățile armene din România”, Botoșani, 1914 pp 19-21, tipografia B. Sard­man). O […]

TATOS, Jenică

Fost primar al orașului Fălticeni și, pre­ședinte al „Ligii Culturale”. În anul 1931, primește în calitatea sa oficială pe mareșalul Pilsudski, ministrul armatei polone și comandantul onori­fic al Regimentului 16 Doro­banți. A fost decorat cu me­dalia „Polonia restituită” cu gradul de cavaler (Vezi: „Ara­rat”, seria veche, anul X, nr. 115, 1934).

Page 1 of 41234