Home » Archives by category » S (Page 4)

SPENGIAN, A.

Fost preșe­din­te al Epitropiei armene din Bucu­rești, după Primul Război Mondial.

STEPANO, Acontz (n.1740-m.?)

Arhie­pis­cop armean, de rit catolic, născut la Gheorgheni. Mem­bru marcant al Congregației armene a mechitariștilor din Veneția, între anii 1800-1824.

SUCHIANU, D. I. (1895-1985)

Scriitor, critic cinematografic, promotor al cinematografiei autohtone româ­ne. În monumentala sa Istorie a literaturii române, (compendiu, p. 428) G. Călinescu îl socotește pe D. I. Suchianu „Un amator care dizertează inteligent și volubil despre (amor, tinerețe, cinemato­gra­fie, prostie, moarte)”. S-a năs­cut în București la 2 septembrie 1895. Licențiat al Fa­cultății de litere și filosofie din […]

SZONGOTT, Kristóf (1843-1907)

SZONGOTT, Kristóf (1843-1907)

Pe nu­mele adevărat Hacic Azduat­za­durian — mai degrabă As­vadurian, personalitate ilustră a armenilor din Transilvania. Istoric, etnograf, filolog, pedagog, poliglot și traducător erudit, armeanul Szongott Kristóff (Hacic As­duatzadurian) s-a născut în anul 1843 în Maros Bogaton. A fost considerat de contemporanii săi, unul dintre marii animatori ai renașterii și miș­cării de rearmenizare din Tran­silvania. Ambii […]

Page 4 of 41234