Home » Archives by category » S (Page 2)

SARCHIS

Prin anul 1448, funcționa la scaunul domnesc al Suceavei, ca șoltuz (primar) al armenilor. Era asistat de un sfat de conaționali bătrâni, constituind, astfel, o organizare comunală independentă. Hrisoavele vorbesc, prin anul 1669, de un alt șoltuz, armean, cu numele Ciril.

SARIAN, Ardașes (1912-1998)

Inginer, fost profesor universitar. Asemeni fratelui său Mihail (Miche), Sarian a slujit învățământul tehnic su­perior din România. S-a născut în satul Grădina din Do­brogea. Bunicul său, Mar­diros Sarian, s-a stabilit în România în jurul anului 1850 ve­nind din Constantinopol. Du­pă școala primară, Arda­șes Sarian se înscrie la liceul din orașul Pi­tești, unde ab­solvă cursul in­ferior, […]

SARIAN, Mihail-Miche (1902-1990)

Inginer, fost profesor universitar, frate cu Ardașes Sarian. A fost un strălucit produs al Școlii Politehnice românești. S-a născut la 30 septembrie 1902 în satul Gră­dina din Dobrogea. La vârsta de 7 ani Mihail a fost trimis la școală în orașul Constanța, aflându-se în gazdă la familia Zambaccian, rudă din partea mamei. După terminarea școlii […]

SARPEGA (Serpega)

Cara­bied (variantă a Enciclopediei „Cugetarea” București, 1940, pagina 759): „După moartea lui Ioan Vodă cel Cumplit, doi frați ai lui, după mamă și un nepot, ajunseră pe tronul Moldovei; iar un alt frate și un alt nepot au fost numai pretendenți. Ei s-au numit ca mai sus, domni: Ion Potcoavă (Cre­țul), Alexandru, Petre Cazacul, fiul […]

SAVA, Ion (1900-1947)

SAVA, Ion (1900-1947)

Re­prezentant de seamă al tea­trului românesc. Fost director de teatru, director de scenă la Teatrul Național din București în timpul și după cel de-Al Doilea Război Mondial, pictor și caricaturist (a fondat prima publicație integrală de caricatură la Iași), neobosit inovator al artei scenice, promotor al unei școli de regie în București (1945). S-a născut […]

Săvagian, Arax-Karacașian (1908-1997)

Săvagian, Arax-Karacașian (1908-1997)

Strălucită repre­zentantă a Operei Naționale Române în perioada dintre anii ’30-’50. A făcut parte din generația monștrilor sacri: Șerban Tasian, Dinu Bădescu, Valentina Crețoiu, Petre Ștefănescu-Goangă, Emil Mari­nes­cu, Niculescu Bassu, Nicolae Secăreanu, Arta Florescu, Do­ra Massini, Iolanda Măr­cu­lescu, Maria Moreanu, Maria Snejina, Zenaida Pally și mul­te alte nume, care au constituit faima primei scene lirice […]

SEFERIAN  Eduardo (1926-2015)

SEFERIAN Eduardo (1926-2015)

S-a născut în România la data de  28 mai 1926  iar în anul 1948 a plecat în America de Sud. A fost un prosper om de afaceri dar nu și-a uitat nici o clipă originile astfel că a contribuit, de-a lungul timpului, cu mari sume de bani la ajutorarea Armeniei, Karabagh-ului și altor instituții culturale. […]

SEFERIAN (Frații)

Cunoscută firmă comercială în orașul Galați. Fondatorii unei mici industrii, în orașul de pe malul Dunării, cu recunoaș­tere în toată țara.

SERAFIM, Bedros-Petru (1775-1846)

Dragoman, a­par­ținea unei familii de ar­meni catolici. S-a născut la Constantinopol în anul 1775. La început s-a crezut despre el că ar avea origine franceză, dar într-un raport al Consu­lului francez din București, se arată că domnitorul Grigore Ghica trimite armeanului (sub­linierea noastră) Ioan Serafim, fratele mai mic al dragoma­nului Bedros-Petru Serafim…” (vezi: Hurmuzaki, volumul […]

SERAFIM, Ioan (1783-1834)

Fratele mai mic al dragomanului Bedros-Petru Serafim. A fost primul bucureștean cu titlul de doctor în medicină. S-a născut în București, în anul 1783 (an stabilit de sa­vantul armean H. Dj. Siruni). A început învățătura în orașul natal, după care pleacă la Paris, unde în 1815 obține titlul de doctor în medicină susținând teza: „Disser­tation […]

Page 2 of 41234