Home » Archives by category » S

SA­DO­VICI, Grigore (1904-1985)

Avocat. A absolvit li­ceul la Iași, iar Facultatea de Drept în București. A fost ajutor de primar în orașul Bălți.

SA­HIM, Ștefan Va­leriu (1921-1983)

Fost secretar muzical al Operei Ro­mâne din Bucu­rești.

SĂ­RENTZ, Sarkis (1871-1955)

Profesor, fost director al Orfelinatului armean din Strunga. A predat limba ar­meană la școlile din Galați și București.

SA­TIRIAN, Levon (n.?-m.1937)

Ziarist, a făcut parte din colectivul redac­țional al publicației de limbă armeană „Nor Arșaluis” — care apărea la București în epoca interbelică.

SADOVICI, Ștefan (1875-1946)

Mare proprietar de pământ în Lipsanca lângă Bălți (Basarabia). Fost senator, om politic. A făcut parte din Partidul Național Liberal. Ambii săi parinți armeni. Este înmormântat la cimitirul Un­gureni, din Craiova.

SAHA­GHIAN, Măgărdici

Director al școlii armene din Târgu-Oc­na, în vremea domniei lui Mi­hail Grigore Sturza, în Mol­dova. Măgărdici Saha­­ghian a fost coleg de școală cu Cris­tea Karacaș, fondatorul pensionului de învă­țământ din Iași, care-i purta numele. 

SAHA­NO­VICI, Ari­ton

Arendașul satului Turtu­caia (vezi Arhi­vele Statului, Iași, 1772 opus 2020 nr. 42901, fascicola 13). 

Sahaghian, Aram-Salpy (1884-1968)

Cunoscut medic diplomat la Paris, om de li­tere, autor a numeroase cărți scrise în limba armeană. A semnat uneori cu pseudoni­mul Salpy. S-a născut în Ghe­zarea – Turcia. A urmat școala armeană în orașul na­tal și la Istanbul. Se înscrie la Facul­tatea de Medicină de pe lângă Institutul Francez din Beyrut, de unde este trimis pentru […]

SAKÂZLIAN, Chirag

Binecunoscut artist liric prin anii ‘40-’50, înzestrat cu o voce foarte frumoasă de tenor, a fost un in­terpret ideal de can­țonete. A cântat la Ateneul Român, la Radio și ca prim solist în corul „Komitas”. S-a stabilit, într-o vreme, în Bra­zilia, apoi în S.U.A. unde a în­cetat din via­ță. A fost absolvent al Aca­demiei Re­gale […]

SARAFIAN, Ervant (1916-1986)

SARAFIAN, Ervant (1916-1986)

A activat pe tărâm spor­tiv, la nivel național. La început, participant la manifestările organizate de comunitatea armeană din România, apoi cercetaș de frunte, Er­vant Sarafian organizează cu timpul, în cadrul clubului EFA (Educația Fizică Ar­meană), un grup de turism-alpinism, care în scurtă vreme devine o formație recunoscută pe țară. În anul 1939, Ervant Sarafian se încadrează […]

Page 1 of 41234