Home » Archives by category » P

PAMBUCCIAN, Kricor (1915-1996)

PAMBUCCIAN, Kricor (1915-1996)

Personalitate de frunte a medicinii românești, profesor dr., om de știință, conside­rat cel mai mare anatomopatolog din țară. S-a născut la Adana (Turcia), în ziua de 20 august 1915, din ambii părinți de origine armeană. Eveni­men­tele anului 1915 din lu­mea otomană, îl obligă pe pă­rintele său să-și ia familia și să se refugieze, la început […]

PANIGHIANȚ, Eugen (1914-1994)

Inginer agronom, publicist. S-a născut în orașul Chișinău în ziua de 4 septembrie 1914. Străbunicii tatălui său au fost de fel din ANI, fosta capitală a Armeniei. Păstra cu sfințenie,și arăta tuturor celor care îl vizitau la domiciliu, o ștampilă scrisă în armeana veche, care ar fi a­parținut unui cin (=rang înalt) bisericesc, cu numele […]

PANU, Ion (Panighianț)

Avocat, primar al târgului Rezina, pe malul drept al Nistrului, din care cauză a fost poreclit „pri­marul de la Nistru”. La început, urbea era destul de prăfuită iar carosabilul cu multe gropi. Trotoarele fără vegetație arboricală, dătătoare de sănătate și farmec localității. După 1918, când s-a produs desprinderea de imperiul țarist, iar în Basa­rabia au […]

PAPA­ZIAN, Vartan

Scriitor de ex­presie armeană, director al Școlii armene din București (1918).

Papazian, Agop (1901-1971)

Medic constănțean, descendent al unei vechi fa­milii de armeni din Focșani. După studiile liceale, Agop Papazian se înscrie la Fa­cul­tatea de Medicină din Bucu­rești, pe care o absolvă în 1927. După anii de stagiatură se stabilește în orașul Cons­tanța, unde activează în ca­drul spitalului „Dr. Sion”. Se căsătorește cu fiica cunoscutului om de afaceri Măgărdici […]

PAPAZIAN, Aram (1896-1983)

Fost președinte al Epi­tropiei bisericii armene din București.

PAPAZIAN, G.S.

Unul dintre cei mari bijutieri din Bucu­rești.

Papazian, H. Aram (1887-1944)

Anticar de frunte în București. Numele lui se află menționat în monografia „Din Bucureștii de altădată” a istoriografului George Potra (Edi­tura Științifică și Enci­clo­pe­di­că, București, 1981, p. 466). S-a născut în comuna Eriza (Armenia). Când nici nu îm­pli­nise vârsta de trei ani, părinții săi se refugiază în Ro­mânia (1900), la început stabilindu-se în orașul Foc­șani. […]

PAPAZIAN, Hevont

Preot, primul editor de ziar în limba armeană la Galați, între anii 1895-1899. 

PAPAZIAN, Leon (1872-1928)

Preotul bisericii armene din orașul Roman. Distins cu numeroase decorații printre care și „Me­dalia franceză de onoare”.

Page 1 of 41234