Home » Archives by category » L

LAZĂR, I.

Strămoșii săi din Armenia se numeau ELIA­ZAR, ceea ce însemna „Cel ajutat de Dumnezeu”. Pe parcursul peregrinărilor în Moldova, numele s-a pre­schim­bat în LAZĂR, iar după stabilirea în Transilvania, în Lázár. János Lázár, a plecat din Dumbrăveni, în zona Becicherec, din Banat, unde și-a cumpărat latifundii, ob­ținând blazon de nobil. Aici la Becicherec s-a născut […]

LAZAROVICI, Grigore (n?-1930)

Protoierul Bisericii ar­mene din Focșani, vreme de 26 de ani.

LOGANOVICI, D. Theodor (n?-1881)

Mare proprietar de pământ în Basarabia. Capul unei vechi familii de armeni. În drum spre Viena, face un popas la Cernăuți, unde avea strânse legături cu armenii din nordul Moldovei și din Bu­co­vina. Terminația „ici” a nu­melor în această zonă era comună multor familii ar­me­nești. Dispunând de mijloace tehnice, Theodor Loganovici a avut posibilitatea să […]

LUCA din Cipru

Episcop ar­mean, în Buzău, pe la sfâr­șitul secolului al XVI-lea, apoi mitropolit în Țara Românească (1603-1629). Caligraf, pictor și miniaturist de valoare, aflat sub influența artei miniaturale armene. (Vezi N. Iorga: „La figuration des evangelistes, dans l’art rou­main et l’ecole chipriote-va­laque”  – B.C.M.I., 1933, facsimil 75, p. 1-4)

LUKACS, Ioan

„În anul Dom­nului 1734 s-a înălțat acest sfânt lăcaș (este vorba de bi­serica armeano-catolică din orașul Gheorghieni), pentru marea glorie a lui Dumnezeu și în cinstea Sf. Fecioare Maria” — întemeiat de Lukacs Ioan. (Inscripție pe-o piatră în limba armeană).

LUKÁCSI, Kristóf (1804-1876)

LUKÁCSI, Kristóf (1804-1876)

Ilustru paroh armea­no-catolic în orașul Gherla, scriitor și istoric. Nume ma­ghiarizat, care provine din armenescul GUGASZ (-ian). S-a născut în ziua de 30 martie 1804, în localitatea Be­clean. Clasele gimnaziale le-a urmat la Gherla și Alba-Iulia. În continuare studiază teologia la Viena. În 1826, conform ritualului armenesc devine preot, slujitor al bisericii ar­mene din Gherla. […]

LUSAHANOVICI, Dimitrie-Măgărdici (1858-1924)

LUSAHANOVICI, Dimitrie-Măgărdici (1858-1924)

În scrierile armenești numele lui Lusahanovici apare Lusa­hanian. A fost un mare filan­trop basarabean, donatorul principal al construcției Bise­ricii armene din orașul Bălți. Strămoșii lui Dimitrie-Măgăr­dici s-au așezat, la început, în Polonia, sub conducerea Epis­­copului Torosievici, unde au fost convertiți cu sila la catolicism, ceea ce a determinat și polonizarea numelui în Lusa­hanovici. După ce […]