Home » Archives by category » I

IACOBEANU, Ariton (1871- 1961)

Unul dintre cei mai selecți profesori din Botoșani. S-a născut la 27 august. Școala primară a urmat-o la „Marchian”, iar liceul la „A. T. Laurian”. Facultatea de Litere și Filosofie la Iași, iar Facul­tatea de Drept în același oraș. Doctoratul la Liège. Bun cu­noscător al limbilor franceză, greacă și latină. Profesor de liceu la Bârlad […]

IACOBOVICI, G.

Fost director al școlii din Dărmănești (Bucovina). Muzicant autodidact (1871), a compus cântece pentru școlari. Era apreciat ca dirijor de formații camerale și corale. A încetat din viață în anul 1898. Izvoare: Enciclopedia „Cu­getarea” București, 1941, p. 411.

IACOBOVICI, Iacob (1879-1959)

S-a născut la Costești (Botoșani) din ambii părinți armeni. Tatăl, Melcom Iaco­bovici. Mama, Roza, născută Tatos. Este menționat în toate enciclopediile ca „întemeietor al școlii moderne de chirurgie românească”. După absol­virea liceului „A. T. Laurian” din Botoșani, se înscrie la Facultatea de Medicină din București absolvind-o cu teza „Arteorologie fetală”, distinsă cu „Magna cum laudae”. […]

IBRĂILEANU, Garabet (1871-1936)

IBRĂILEANU, Garabet (1871-1936)

Ilustru reprezentant al culturii și literelor române. S-a născut în orașul Târgu-Fru­mos, la 23 mai 1871, din am­bii părinți armeni, Teodor și Maria (născută Marcovici). Contemporanii ne atestă (vezi „G. Ibrăileanu” — viața și ope­ra — de Al. Piru, Editura pentru literatură, București, 1967) că, deși mândru în intimitate de originea lui, dată fiind vechimea […]

INGHISIZIAN, Hacic

A predat limba armeană la Școala din Constanța (1927).

INGIGIAN, Hugas (1758-1843)

Geograf armean, preot mechitarist, a redactat 3 din cele 11 volume din „Geo­gra­fia celor patru părți ale lumii” a lui Stepan Cuver Aconț (scri­se în limba ar­meană). În volumul VI din seria Europa (Veneția, 1804, p. 5187), se vor­bește des­pre cele 7 principate ale Turciei europene. Cu acea ocazie, Hugas scrie și despre Dobro­gea și […]

IO­NES­CU-MAZLĂM, Grigore

Căpitan, erou al Războiului pentru  Întregirea Neamului.

IOA­CHIMESCU, Daniel

Fondator al Catedralei episcopale ar­mene din București, donatorul terenului pe care se află Cimi­tirul armenesc.

IONESCU-BURDEA, Maria (1920-1997)

Doctor în chi­mie, personalitate cu o mare reputație în România în do­meniul fibrelor sintetice. S-a născut la Galați în ziua de 30 august 1920, descendentă a uneia dintre cele mai vechi familii de armeni (Burdea) din Moldova. Tatăl natural, Ari­ton, își părăsește familia și Maria crește sub supravegherea mamei (Aneta) în spiritul muncii și al […]

IONESCU, George (n.?-1955)

Cu acest nume a figurat pe afișele Circului „Palladium” din București, armeanul Gara­bet Artin Cuiumgian. La vârsta de 22 de ani, fostul campion de lupte greco-ro­mane for­mează o echipă cu care efec­tuează turnee în țară și în stră­inătate. Ajunge în India, unde se bucură de prietenia Maharadjahului Ram Singh din Calcuta. Reîntors în țară, Garabet […]

Page 1 of 212