Home » Archives by category » H

 HA­BE­IAN, Vahan (1905-1987)

Eco­nomist, absolvent al Aca­demiei Comerciale din Bucu­rești. A ocupat funcția de guvernator al insulei Ada-Ka­leh. Director adjunct la Mo­no­polul Statului.

HA­BEIAN, Nerses(1903-1974)

Absolvent al Con­servatorului de muzică din București. A cântat timp de 40 de ani la Opera Română din Cluj.

HABEIAN, Garabet (n.?-1943)

Preot, paroh al Bise­ricii armene din Pitești. A fost slujitor și al Catedralei ar­mene din București.

HACERES, Hagi, Christea, (1853-1928)

Mare filantrop bucovinean. S-a născut în Braș­ca (Suceava). Tinerețea și-o petrece la Ilișești și Liteni. Aici se căsătorește cu Mathil­da Brăi­leanu. În anul 1890 este ales președinte al epi­tropiei bisericii armene din Suceava. În timpul Primului Război Mondial. Christea Hagi Ha­ceres preia conducerea co­munității armene de la Vartan Prun­cul, care se refugiase la Vie­na. Plătește […]

HACIADUR

Episcop armean, hirotonisit în anul 1457, de către Aristaghes, Catoligosul tuturor armenilor de la Eci­miadzin (1448-1470). A avut sub jurisdicția sa Siretul, Su­ceava, Botoșanii și Cetatea Albă. Este ultimul episcop a cărui jurisdicție se întindea asupra coloniilor armene din Polonia și Moldova. Începând din anul 1506, Moldova a avut proprii ei episcopi ar­meni, cu reședința […]

HACIADUR

Preot armean în orașul Roman. În anul 1551 un diacon armean din Su­ceava, Minas din Tocat, pu­blică un poem, în limba ar­meană, în care sunt des­crise persecuțiile la care au fost supuși armenii romaș­cani, în frunte cu preotul lor Haciadur, de către domnitorul Moldovei Ilieș Vodă Rareș. Acesta își pu­sese în gând să-i treacă pe […]

HACIKIAN, Aslan-Asfazadur (1864-1953)

Armean basa­rabean. Școala primară și liceul le-a urmat la Chișinău. Este trimis la Școala poli­tehnică (de limba germană) din Riga, unde obține diploma de inginer tehnolog. A func­ționat, o vreme la Odessa (1891), ca director tehnic la Operă. În calitate de inginer șef, a condus la Chișinău în­treprinderea de apă și electricitate. După ieșirea la […]

HACIKIAN, Garabet

Mare clucer în Șara Moldovei. Din îndemnul și cu sprijinul lui bănesc s-a tipărit la tipografia „Aramian” din Iași, în anul 1850, cu autorizația Dom­nitorului Mihail Sturza, o „Carte de rugăciuni” în limba armeană.

HADZI, Cristea

Fondatorul unui Orfe­linat din Suceava, care i-a pur­tat numele. 

HAGI AGOPU Tomazolu

Is­toricul Constantin C. Giurescu într-o lucrare de sinteză a burgheziei românești până la 1848, vorbind despre armenii din Țara Românească no­tează următoarele: „Îi întâlnim (pe armeni) în centrele mari de comerț și în porturi, în Bucu­rești, în Brăila și în Giurgiu, ținând legătura cu importanta colonie armenească din Rus­ciuk”. Numele armeanului Ha­gi Agopu To­ma­zolu apare […]

Page 1 of 3123