Home » Archives by category » Despre

Ne plecăm smeriți în fața numelui lor

Ne plecăm smeriți în fața numelui lor

Armenii s-au așezat pe pământul românesc acum o mie de ani. Au împodobit pământul noii patrii cu mănăstiri, catedrale și biserici. Au sporit înțelepciunea oamenilor cu școlile, cu tiparnițele și lăcașurile lor de cultură. Au adus din ținuturile de baștină mirosul exotic al mirodeniilor și aburul prietenos al cafelei. Au bătătorit drumuri, iar la încrucișările […]

Figuri de armeni în viața românească

Figuri de armeni în viața românească

„Prezentarea de armeni în viața românească nu urmărește să-i despartă de istoria națiunii care i-a adoptat și nici să-i lege direct de manifestările culturii armene. Scopul nostru este acela de a sublinia odată mai mult atașamentul pe care l-a arătat elementul armean față de pământul care i-a acordat ospitalitate, cu secole în urmă, identificându-se cu […]