CARACAȘ I. (1887-1937)

Artist liric, a cântat la Opera Imperială din Petersburg, contemporan cu Șaliapin. Are mormântul la cimitirul armenesc din București.