CÂMPAN, T. Florica (n.1906- m.?)

Matematician, doctor docent, profesor universitar la Iași (Universitatea „Al. I. Cuza”), scriitor, refuză propunerea de înscriere în Uniunea Scriitorilor. Face parte din conducerea Comitetului pentru Istoria și Filosofia Științei, de pe lângă Academia Română. S-a născut în Iași la 13/26 noiembrie 1906, din ambii părinți de origine armeană. Mama, Maria, descindea dintr-o veche familie de armeni din Moldova, pe nume Manea. Tatăl, Ioan Sava, fost epitrop al Bisericii armene din Iași. Căsătoria părinților s-a oficiat la mănăstirea Hagigadar (Suceava). Soțul profesoarei Florica, Teodor Câmpan (1899-1960), fizician, profesor universitar la Institutul Politehnic din Iași, spirit generos, erudit. Florica Câmpan a fost o excepțională cercetătoare în domeniul geometriei și mai ales al istoriografiei matematice. A participat cu numeroase comunicări la diferite Congrese internaționale de istorie și filosofie a științelor: Paris (1968), Moscova (1971), București (1977), la „École Normale Superièure” din Paris (1984) etc. Iar în țară, la manifestările naționale de la București, Iași și Cluj. A conferențiat la Londra (B.B.C.), Paris (alături de profesorul Bouligan), la Moscova, (împreună cu traducătorul G. Manole). În privința istoriei matematicii, scrierile din acest domeniu privesc matematica și învățământul matematic românesc din secolele XVIII și XIX (Viața și opera lui Emanuel Bacalaoglu, Viața și opera lui Gh. Asachi, manuscrisul de geometrie al lui Gheorghe Lazăr, operele lui Nicolae Cercel, Iosif Misiodax de la Academia Domnească din Iași, Viața și opera lui János Bolyai, ș. a.). O comunicare ce a stârnit un viu interes în cercurile universitare ieșene a fost cea închinată lui Anania Șiracați. A publicat numeroase cărți de inițiere în istoria matematicii mondiale, scrise beletristic, traduse și în alte limbi. Câteva titluri tipărite, care fac pe cititori să se apropie de frumusețea matematicii: „Povestea numerelor”, „Cum au apărut numerele”, „Probleme celebre din istoria matematicii”, „Din istoria câtorva numere de seamă”, „Printre linii și suprafețe”, „De la papirusul Rhind la calculatorul electronic”, „Bolyai, sau aventura geometriilor neeuclidiene” și multe altele. Lucrările sale scrise cu seriozitate, competență și deosebit talent literar dar, mai ales, pe înțelesul tuturor, au dezvăluit erudiția autoarei, asigurându-i un mare succes de editură: „Ion Creangă”, „Albatros”, „Tineretului”. Florica T. Câmpan a trecut în eternitate întruchipând modestia unei ființe umane.


Izvoare:

Maria V. Dvoracek: „Florica T. Câmpan, schiță de portret” în Revista Ararat, nr.73/1995.