BABIC, F.

Colonel, erou în războiul pentru întregirea neamului.