Armenii în istoria și viața românească

vlad banateanu

Vlad Bănățeanu

(…) „Figuri mari din neamul armenesc au devenit figuri mari ai poporului nostru, prin faptul că s-au identificat cu aspirațiile poporului nostru și au lucrat pentru el. La începutul sec. XIX Asachi (care a organizat învățământul moldovenesc, care colaborează la regenerarea națională a compatrioților săi) e Armeanul Asakiewiez, originar din Galiția. (Că Asachi e de neam armean o spune și Const. Sion în Arhondologia Moldovei, Iași 1882, pag. 5).

De asemenea este cunoscut că Spiru Haret, care este al națiunii românești, ce se fălește cu el și cu reforma sa în învățământul primar, e armean de origină, tot așa ca și Vasile Conta, fost ministru al instrucțiunii și primul filozof al Românilor. În matricola școlară a colegiului din Iași, pentru elevii externi pe anul 1864-1865, găsim următoarele date biografice ale lui Vasile Conta: “Născut la 1845, luna Noiembrie 15, profesiunea părinților, de națiune armeană, de religiune ortodoxă”. (…)

Armeni au fost figurile strălucite ca Negruzzi, politicianul Morțun, Aslan, Buiucliu, Ibrăileanu. Armeni sunt figurile tot atât de strălucite ale domnilor Ciolac, generalul Zadig, liberatorul Bucovinei, Trancu-Iași, fost ministru, Iacobovici, fost rector al Universității din Cluj; armene sunt familiile Goilav, care într-un timp au dat Parlamentului țării cinci membri deodată, sau Samurkaș, sau familia Missir, care este menționată în Polonia într-un decret al regelui Poloniei Vladislav din anul 1427, și este una și aceeași familie cu acea de la noi, considerată una din cele mai vechi familii din Moldova.

Toate aceste familii și altele nemenționate, reprezintă atâtea valori înalte care au distins țara, pe care au adoptat-o ca patrie strămoșii lor. Atâția oameni de origine armeană, pe care îi aflu astăzi la posturi conducătoare la multe instituții, și pe care de multe ori îi recunoști numai după nume sau fizionomie ca Armeni, și-au confundat interesele cu acelea ale țării noastre care e și țara lor”.


Prof. univ. VLAD BĂNĂȚEANU

(Din conferința ținută în anul 1937, în sala Dalles din București despre “Armenii în istoria și viața românească”)

One Response to Armenii în istoria și viața românească

  1. Gabriela Neculcea

    Muzicianul si prof.VARUJAN COZIGHIAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *