ACTERIAN, Jeni (1916-1958)

Jeni_ActerianActriță, director de scenă și, autoarea unei cărți tulburătoare: „Jurnalul unei ființe greu de mulțumit” de peste 500 de pagini (Editura „Humanitas”). Purta în teatru numele de Jeni Arnotă, ca pseudonim, la sugestia lui Liviu Ciulei. În ultimii ani de viață, (s-a stins la vârsta de 42 de ani, măcinată de o boală incurabilă) a semnat ca director de scenă afișele unor teatre din Capitală și provincie (Ploiești, Odeon, Munici­pal, Tineretului etc.). S-a născut la 9 iunie 1916 în Cons­tan­­ța. Primii zece ani de școa­lă i-a făcut la „Notre Dame de Sion”. După bacalaureat se în­scrie la Facultatea de Filosofie și Matematică. Teza de licență și-a ales-o singură, pe o temă de logică matematică: „Raționa­­-men­tul prin recurență”. Frec­ventând cu alți colegi de fa­cultate „Maison Française” – Jeni Acterian participă la pre­legerile despre Pascal și alte teme filosofice susținute de conducătorul instituției, pe atunci profesorul Dupront. Acesta apreciind calitățile ti­nerei licențiate îi propune o bursă, în vederea unui docto­rat la Sorbona. Și ca un prim pas, directorul „Casei Fran­ceze” organizează o excursie de vreo două săptămâni la Paris, care a și avut loc, și la care au luat parte în afară de Jeni Acterian, Ion Frunzetti, Ștefan Popescu, Simion Stol­nicul etc. Izbucnește războiul. Înghesuită de nevoi, J. A. caută o slujbă. Profesorul ei de etică, de la Facultatea de Filozofie, Mircea Vulcănescu, în acea vreme și subsecretar de Stat la finanțe, îi oferă un post de referent la Casa de Amortizare și Finanțe. După patru ani de funcționarism, Jeni se înscrie la Conser­va­torul de Artă Dramatică (sec­ția regie). Lucrează la Teatrul Odeon ca asistentă de regie pe lângă Marieta Sadova, so­ția fratelui ei Haig Acterian. Între timp traduce piese din limbile franceză și engleză. Iubitoare de muzică, Jeni Ac­terian frecventează reuniunile muzicale ale Cellei Dela­vran­cea. Cunoaște încă din pri­ma ei junețe pe Mircea Eliade, Petre Țuțea, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Petru Comar­nes­cu și mulți alții. „Jurnalul” ei, care a apărut după 1989, a fost primit cu un interes imens de critică și cititori, fiind so­cotit o revelație a memorialisticii românești. Scriind despre „Jurnal”, Monica Lovinescu spune între altele: „În prefața unei ediții franceze din «Moar­tea lui Ivan Ilici», Cioran (cel mai apropiat prin obsesii de Jeni Acterian) nota că oa­me­nii pot fi împărțiți în două ca­tegorii distincte – unii au sentimentul, până la panică – al morții, alții nu-l au. Paradoxal, Dostoievski nu-l avea, iar Tols­­toi din plin. Lui Jeni Ac­terian îi fusese dăruit din plin. Putân­-du-se compara din acest punct de vedere cu alt prieten al ei pe care-l și ci­tează: Eu­gen Ionescu. Pentru cei care n-au trăit finalul pe­rioadei interbelice în Bucu­reștiul in­telectual, Jurnalul scris de Jeni Acterian constituie și un document de epocă de mare însemnătate.”


Izvoare:

Articole publicate în „Ararat” nr. 4/1990 și nr.22/1992, sub semnătu­ri­le: Monica Lovinescu,
An­dria­na Fianu, Arșavir Acte­rian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *