VOSTANICHIAN, Haciadur

Profesor la Școala armeană din Constanța. Intelectual, cunoscător temeinic al istoriei armenilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea. S-a născut în Armenia, în zona lacului Van și s-a stabilit, la început, în Moldova. A fost primul secretar general al Uniunii Arme­ni­lor din România. A legat strânse prietenii cu personali­tăți de obârșie armeană, prin­tre care: Grigore M. Buiucliu, fost ju­rist-consult, cel care a pus ba­zele studiilor de orientalistică la noi în țară; Karacaș Cristea (Hacieres), profesor și mare pedagog, fondatorul Institutului particular de edu­cație și învățătură din Mol­dova, cu sediul la Iași; Hairig Hrimian, viitorul Patriarh și Catoligos al tuturor armenilor. Către sfârșitul vieții sale, Ha­ciadur Vostanichian tră­ieș­te în singurătate, simțindu-se chiar uitat. S-a stins din viață în luna februarie a anului 1942. A fost înmormântat la cimiti­rul armenesc din Bucu­rești de față fiind doar ziaristul Vahe Bahudrian, unul din co­piii or­fani salvat de la genocid și a­dus de Haciadur Vosta­ni­chian la Orfelinatul de la Strunga.


Izvoare:

Comunicare scrisă de Suren Kolangian, istoriograf armean din România, actualmente stabilit la Los Angeles.