Vartic

Nume aparținând  unor familii din România de obârșie ar­meană. Provine de la cuvântul „vart”, trandafir în armenește; sau, nume de persoană format cu un sufix diminutival, prescurtare fami­liară și alintătoare a numelor armenești: Vartan, Vartanian, Varticov. Obârșia armeană a acestui nume este atestată, în ne­numărate rânduri, de profesorul N. Iorga. Numeroase fa­milii de boieri moldoveni cu numele Vartic apar în secolele XVI-XVII. Un boier Vartic devine vornic în Țara de Jos (Moldova de Sud) în timpul domniei lui Aron Vodă (1591). Un alt descendent pe nume Vartic Petre, era poreclit Ar­meanul. A fost comandant al trupelor din Suceava, sub Pe­tru Rareș. „Pentru serviciile aduse cu credință de tălmaciul secret – Vartic Petre este înălțat la rang de boierie de către Domnitor”. Fiul acestuia, Iurașco Varticovici este pomenit în anul 1580, ca fiind consilierul Voievodului Iancu Sasu. Din aceeași familie se află Varticovici Teodoresco, comandant al cetății Soroca. De amintit și Ursul Vartic, vornic de poartă. Numeroși in­telectuali români din zilele noastre, purtători ai numelui Vartic moștenit de la străbunii lor, își recunosc și se mândresc cu obârșia lor armeană.