VARTIC, Nicolae (1920-1992)

Om de știință, profesor doctor la facultatea de medicină Veterinară din Cluj-Na­poca. Fondatorul disciplinei de Parazitologie în cadrul Uni­versității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. S-a născut la 4 februarie 1920 în co­muna Derenmeu, județul Or­hei (Basarabia). După termi­narea claselor primare în co­muna natală, absolvă liceul la Chișinău, după care se înscrie la Facultatea de Medicină Veterinară din București, pe care o frrecventează în paralel cu Institutul medico-militar. În anul 1944 i se conferă titlul științific de „Doctor în medicina veterinară”. Până în anul 1955, Vartic Nicolae activea­ză ca medic veterinar în di­verse unități militare din țară, din cadrul Ministerului Apă­rării Naționale. Între anii 1955-1962, Vartic Nicolae lu­crează ca medic veterinar prin­cipal la Laboratorul veterinar din Cluj-Napoca. Înce­pând din anul 1963, doctor ve­terinar Nicolae Vartic de­vine cadru didactic universitar la Facultatea de Medicină Ve­terinară. Aici, activitatea sa la catedră a fost dublată de cer­cetări științifice de laborator și în clinică, privind diagnosticarea și tratamentul Parazi­to­zelor la animale. A fondat în acest sens o disciplina aparte în cadrul Facultății, fiind și ti­tularul catedrei. Astfel, întreaga sa activitate științifică a fost orientată în trei direcții: 1. Profilaxia și lupta împotriva bolilor parazitare la animale; 2. Diagnosticarea imunolo­gi­că a bolilor parazitare; 3. Ro­lul paraziților în apariția bo­lilor bacteriene, virotice și de nutriție la animale. Rezultatele dobândite de pe urma cerce­tărilor științifice, precum și din activitatea practică de medic veterinar, au fost concretizate de profesorul dr. Nicolae Vartic în nu mai puțin de 80 de titluri publicate: volume, articole și comunicări prezentate în cadrul unor colocvii științifice din țară și din stră­inătate. A trecut în eternitate în ziua de 31 ianuarie 1992.


Izvoare:

Date comunicate de către membrii familiei.