VAR­TENESIAN, Christofor (din Sulina)

După ce a urmat cursurile teologice la Ecimiadzin (Armenia), a plecat în Ger­mania ca să studieze filosofia. În anul 1887 este chemat în Serviciul Comisiei Europene Dunărene, unde a urcat cele mai înalte trepte ale ierarhiei funcționărești.