TRANCU, Solomon

S-a născut în Iași, la începutul seco­lului al XIX-lea. Era apreciat de către contemporanii săi ca un „om foarte cuprins” (adi­că bogat), care a dat do­vadă, cât a trăit, de multă mărinimie. A oferit orașului Iași un azil de bătrâni și un orfelinat, pe strada care-i poartă și azi numele, în vecinătatea râului Bahlui. A construit pe cheltuiala sa un pod pe apa Bahluiului, denumit „Podul lui Trancu”. Dra­gos­tea lui pentru studenții ar­meni l-a determinat pe So­lomon Trancu să înfiin­țeze burse pentru doi tineri care să studieze la Paris arta tipo­gra­fică și litografia. So­lomon Trancu avea rang de căminar și de serdar. Alți re­pre­zentanți ai familiei Trancu dintre cei stabiliți la Iași: Bog­dan (Asa­dur) Trancu a­vea rang de pa­harnic, Isaia Tran­cu rang de ser­dar și de căminar. (Vezi: Arhivele Sta­tului din Iași, un­de se află hri­soa­vele dom­nești de împuternicire).


Izvoare:

Comunicare în scris de la Mihai Trancu, Bucu­rești.