TRANCU, Ion (1880-1965)

Doctor inginer chimist. A urmat la Galați școala primară și liceul. Pleacă în Germania, la Karlsruhe, unde obține titlul de doctor inginer în chimie și asistent universitar. După ce revine în țară, se angajează la Societatea „Steaua Română” (1905), și în scurtă vreme devine director la filiala Câmpina a aceleași societăți.