TOMASIAN, Ardașes (To­mas ) (1894-1984)

TOMASIAN ArdașesAvocat, publicist de prestigiu, colaborator apropiat al savantului H. Dj. Siruni. S-a născut la Eghin (Asia Mică), din ambii părinți armeni. Tatăl, Tomas Toma­sian, iar mama, Elmaz, născută Kalenderian. De mic copil s-a stabilit cu părinții în România. A crescut în comuna Caraharman din Dobro­gea. A absolvit școala armea­nă din Constanța. Intră copil de prăvălie la firma „Mar­carian și Kevorkian”. În anul 1909 urmează liceul „Garabe­dian” din Constantinopol, do­vedindu-se un e­lev strălucit. Re­vine în țară pentru a-și sa­tis­face serviciul militar. În 1916, în preajma Primului Război Mondial urmează la Botoșani Școa­la militară de ofi­țeri. Primește gra­dul de plutonier TR și trimis pe front, cu regimentul 34 infanterie din Constanța. Es­-te avansat sub­locotenent, iar pen­-tru faptele sale de arme ridicat la gra­­dul de locotenent și decorat. Licențiat al Facultății de Drept din București, se înscrie în Baroul de avocați Ilfov, practicând avocatura până în anul 1969. În ajunul celui de Al Doilea Război Mondial este concentrat, cu intermitențe, la Arad și la Marele Stat Major al Armatei, în București. Fără să-și uite obârșia, avocatul Ar­dașes Tomasian a dus o muncă civică în cadrul comunității armene din România. A sprijinit refugiații armeni su­praviețuitori ai genocidului, iar pe cei stabiliți în România, i-a ajutat să învețe cât mai ușor limba română. A luptat pentru naturalizarea conațio­nalilor apatrizi, a dus o activitate publicistică activă, cola­borând la „Nor Arșaluis”, „Araz” și „Nor Ghiank”, periodice de limbă armeană din România, și la „Azadarar” din Constantinopol. Într-o vreme a deținut funcția de secretar al Uniunii Armenilor din Româ­nia, a fost membru în Consi­liul Eparhial și director al Bi­bliotecii armene din Capita­lă. Împreună cu H. Dj . Siruni, participă la cursurile Univer­sității N. Iorga de la Vălenii de Munte. A fost unul dintre traducătorii, în limba armeană, a lucrărilor marelui savant, prieten al poporului armean. Cunoscător a mai multor limbi, între care și turca, avocatul Tomasian a fost auto­rizat ca traducător oficial al administrației de stat. A trecut în neființă, când împlinea vârsta de 90 de ani.


Izvoare:

Diana A. To­ma­sian-Sahaghian, articol in memoriam: „Ardașes Tomas Tomasian” în „Ara­rat”nr. 65/1994.