TATOS, Bogdan

Fost colonel în orașul Roman. Numele de Tatos, provine de la Tatosian, transformat și scurtat. Familii cu numele Tatos, făceau parte din obștiile armenești din Iași, Roman, Fălticeni. Prin hrisoavele domnești date de Ioan Sandu Sturza, în 28 februarie 1828, și de Grigore Ghica, în 28 iunie 1856, i se acordă colonelului Bogdan Tatos, sau Tudorovici, din Ro­man, titlul de onoare și scutiri de dări financiare.