TATARIAN, Cristina (1927-1997)

Inginer. S-a născut la București în ziua de 1 martie 1927. După terminarea cla­selor primare la Pitești iar cele secundare la București, Cris­tina Tatarian absolvă Facul­tatea de Textile din cadrul Institutului Politehnic și este repartizată la Fabrica APACA. În 1953, C.T. este co­optată în Corpul de control al Ministe­rului Industriei Ușoare, unde desfășoară o activitate laborioasă, timp de trei decenii, ocupându-se de coordonarea sectorului crea­ție din departamentul “Con­fecții”. Pentru re­zultatele ob­ți­nute, inginer Cris­-tina Tata­rian este distinsă cu Medalia Muncii. Fiică devo­ta­tă a co­mu­nității armene din Bucu­rești, Cristina Tatarian a sprijinit în tot cursul vieții sa­le, Comitetul parohial al Bise­ricii armene, aflându-se în fruntea tuturor acti­vităților obștești, de ajutorare a celor nevoiași. S-a stins din viață în 1997.


Izvoare:

Nadia Horasangian: „Cristina Tatarian” – in me­moriam, Ararat, nr. 123/1997.