TAȘGIAN, Tor­com (1898-1978)

 Administratorul Școlii armene din București.