TAȘGIAN, Keham

Cunoscut restaurator de ceramică și porțelan. A fost primul specialist, în domeniu, la Muzeul Național de Artă. A fondat primul laborator din cadrul secției respective. În plus era un foarte bun cunoscător al artei jadului și covoarelor. Colegii muzeografi îl consultau pentru expertize și eva­luări. I se spunea „nea” Taș­gian sau „Tarzan”. Cunoștea foarte bine tainele artei decorative. Pentru reconstituirea u­nui obiect de artă era în stare să acorde sute de ore de lu­cru, uneori chiar luni întregi, specialistul Tașgian dovedind nu numai probitate profesio­nală dar și o imensă răbdare, știință și aplicație artistică. „Nea Tașgian a făcut parte dintre acei armeni care au onorat mandatul ce li se acordase, cu secole în urmă, prin firman domnesc, ca să revi­goreze și să impulsioneze via­ța economică a ță­rii”. (Alice Po­ladian-Moagăr).