ȚĂRANU, Andronic (1852-1930)

ȚĂRANU AndronicPictor și muzician, bună cunoștință a lui Mihai Eminescu. S-a născut la Botoșani în 1852, făcând parte dintr-o familie veche de armeni. În orașul natal ur­mează cursurile școlii primare, gimnaziale și liceale. Apoi la Școala de Belle Arte din Iași, dar și studii muzicale cu Eduard Caudella. Diriginte la Poșta din Botoșani. Des­fășoară activitate artistică pictând, în stil academic și concertând în fața publicului bo­toșănean. A fost unul dintre întemeietorii Societății muzicale „Armonia” (1883), afirmându-se ca un bun violonist, dar și autor de compoziții, lăsând un volum manuscris de cca. 200 de piese muzicale, unele dintre ele cu­noscute și apreciate de Geor­ge Enescu. Pentru amatorii care vor să învețe pictura în ulei, fără profesor, a scris un Tratat care s-a publicat la tipografia „Reînvierea” din Botoșani, în anul 1906. Unele din lucrările sale de pictură au intrat, încă în timpul vieții, în fondurile Pinaco­tecii ieșene. Andronic Țăranu, a fost și un condeier activ, semnând articole, amintiri, în presa boto­șăneană a vremii („Curierul Român” și „Revista Mol­do­vei”), schițe, catrene și ca u­nul care l-a cunoscut pe poe­tul neamului și s-a bucurat de prietenia lui, l-a evocat, adu­când la lumină aspecte din viața marelui nostru bard. A încetat din viață în martie 1930, prețuit de intelectualii de seamă ai Botoșanilor.


Izvoare:

Dicționarul boto­șănenilor, de Ionel Bejenaru, Editura Moldova, Iași, 1994, p. 255;

Prof. Ionel Bejenaru, muzeograf: „Un armean de vază — Andronic Țăranu, prieten cu Eminescu și George Enescu”, articol în „Ararat”nr. 49/1994.