ȘTEFAN, Marin

Ju­decător la Tribunalul din Ga­lați. De numele lui se leagă reconstruirea căii ferate Pan­ciu-Mărășești.