ROMAȘCAN, David

ROMAȘCAN DavidUnul din descendenții de seamă ai unei familii de armeni din Tecuci. Presa tecuceană l-a numit „fruntaș între fruntașii acestui oraș”. A avut doi feciori: Ser­giu și Grigore. Sergiu Romaș­can, a fost medicul orașului și, totodată, medicul curant al personalului C.F.R., colonel în rezervă, și unul dintre conducătorii partidului politic al generalului Averescu. În anul 1927, familia doctorului Ser­giu Romașcan donează bi­sericii armene din București, covoare, preșuri de altar și bani pentru cărțile elevilor silitori și săraci, în memoria scumpilor săi părinți. Decesul lui timpuriu în 1933, la Câm­pina, a avut un mare ecou în întreaga țară, datorită poziției pe care o deținea în cadrul partidului averescan. Ministrul Grigore Trancu-Iași, a împărtășit în ziarul „Ade­vărul” din același an, pier­derea timpurie a colegului său de partid. Cel de al doilea fiu al lui David Romașcan, Gri­gore, a fost un cunoscut in­giner al Tecuciului.