RAINER-TRANCU, Marta (1875-1950)

1-Marta-Trancu-RainerPrima femeie chirurg din România, medic obstretician de seamă, din prima jumătate a secolului al XX-lea. Tovarășa de viață a doctorului Iosif Rainer, cunoscut umanist și întemeietorul învățământului modern de anatomie din țară. Marta Tran­cu a trăit printre persona­lități de seamă ale culturii românești: Garabet Ibrăileanu, Ștefan Popescu, Dimitrie Gus­ti ș.a., despre care a lăsat în jurnalul ei notații vădind un acut spirit de observație. În perioada Primului Război Mondial, Marta Trancu a condus trei spitale de campanie. Tatăl Martei se numea Lazăr Tran­cu, descendent dintr-o veche familie de negustori armeni. Era de o bunătate recunoscută, de aceea i se zicea „conu Lăzărică” de toți acei cu care venea în contact. A fost ales, într-o vreme, ajutor de primar în comuna Târgu Frumos. Om întreprinzător cu prăvălii, cărămidărie și velni­ță, avea în arendă moșia Bră­tulești de lângă Strunga. A mu­rit în anul 1886. Bunica din partea tatălui era cunoscută ca o mare meșteră în lecuirea bolilor, de aceea ță­ranii îi spuneau „coana Marta doftoroaia”. Ma­ma Martei se numea Ana și descindea din familia Ciomac, tot ar­menească, din Bo­toșani. Una din surorile bunicii, după mamă, Maria Zaharia, a fost nașa lui Garabet Ibră­ileanu. Cealaltă soră a bunicii, tot după ma­mă, se numea Manusiga Goilav. Primul Ciomac venit la Boto­șani a fost Ohanes, de fel din Ibașfalău (Dum­brăveni), din Transilvania, în anul 1634. Marta Trancu s-a născut în anul 1875, la Târgul Frumos. A urmat Facultatea de Me­dicină din Iași. În anul 1889 obține titlul de doctor în medicină și chirurgie în urma pre­zentării tezei „Hematomul sub­­peritoneal pelvin”. În timpul studiilor medicale obține o bursă a Academiei Române, Fundația Adamachi. În 1904 reușește, pe primul loc, la concursul de medic secundar chirurg și ocupă postul de la spitalul Colentina din Bucu­rești, în serviciul de chirurgie generală condus de dr. Ra­coviceanu-Pitești. Marta Tran­cu-Rainer se stinge din viață în anul 1950.


Izvoare:

Din „File de jurnal” de Marta Trancu-Rainer, Editura „Eminescu”, Bucu­rești 1982;

A. Reiner – „Pri­ma femeie chirurg în Româ­nia”, în „Ararat” nr.55/ 1994.