POPOVICI, Andrei-Bâz­no­șanu (1876-1969)

POPOVICI Andrei-Bâz­no­șanuMare na­turalist. S-a născut la 25 martie (5 aprilie) 1876, făcând parte dintr-o veche familie molda­vo-ar­meană, în satul Bâznoasa (județul Botoșani). Anii de liceu la „A. T. Lau­rian”, care coincid cu afirma­rea pasiunii sale pentru stu­diul științelor naturii, pasiune de o viață. A început să preseze primele plante, recoltate din grădini cu Gheorghiță, fe­ciorul din casă. Și-a con­fec­ționat primul ierbar, culegând plante de pe toloacele Boto­șanilor, iar după ani, avea să scrie: „A fost primul meu profesor de botanică sistema­tică”. Și a mai notat: „Din când în când, mai făceam și excursii prin pădurile Raiului și Agaf­to­nului, paradisul plan­telor de primăvară.” A urmat Școala Normală Superioară și Fa­cul­tatea de Științe din Bucu­rești (iar licența în 1897, la Iași). La München, își sus­ține și obține doctoratul în filosofie și zoologie, cu profesorul Ri­chard Hertwig (1905), lu­crând și specializându-se îna­inte și după, în mari laboratoare din Germania și Franța. Revine în țară și pune bazele Societății naturaliștilor din România (1899); este conferențiar la catedra de zoologie a Facultății de Științe din București (1906); profesor titular la catedra de zoologie descriptivă (1920), nou creată; fondează Stațiunea zoologică de la Sinaia (1922). Constantin Kirițescu, cu care legase o prietenie de o viață, „netulburată nici măcar de umbra vreunui nor”, spunea despre el: „Bâznoșanu avea simțul realităților până în vârful unghiilor, o inteligență închinată spre studiul meticulos al formelor concrete… Sim­țul practic al lui „Bâz”, sesizarea lui rapidă și exactă a problematicii vieții, hotă­rârea și tenacitatea lui mi-au fost multe ori de folos…” (C. Kirițescu, „O viață, o lume, o epocă”, Editura Sport-Turism, București, 1979, p. 82). Înce­tează din viață la 20 octom­brie 1969, la București.


Izvoare:

După un articol de Ionel Bejenaru, muzeograf: „Andrei Popovici- Bâzno­șanu”, publicat în „Ararat, 50/1994.