Poladian-Moagăr, Alice (1935-2014)

alice-poladian-654x1024Nãscutã în 1935 din pãrinţi armeni stabiliţi în România dupã tragicele evenimente din 1915-1923 din imperiul otoman,  a urmat cursurile Liceului de Artã şi mai apoi ale Institutului de Arte Plastice din Bucureşti, secţia picturã monumentalã, apropiindu-se în acest fel de profesia tatãlui sãu, arhitectul Ohanes Poladian.

A lucrat peste 27 ani ca pictor restaurator la Muzeul de Artã al R.S.R. – actualul Muzeu Naţional de Artã din Bucureşti – devenind în timp cel mai bun specialist din ţarã în domeniu şi printre cei mai buni pictori restauratori din Europa de Sud-Est. În afarã de lucrãrile curente de restaurare ale unor capodopere aparţinând patrimoniului naţional şi universal aflate în muzee din România, a dus şi o frumoasã activitate de cercetare în domeniu, activitate având ca rod operaţii şi metode de restaurare în premierã pe plan naţional şi chiar mondial. Aceastã activitate de cercetare a avut ca rezultat publicarea unor articole în reviste de specialitate din ţarã, articole incluse actualmente si citate în baze de date de specialitate din ţãri ca Germania, Canada şi Olanda, ţãri cu o puternicã tradiţie în restaurarea operelor de artã. În paralel cu activitatea profesionalã, a fost creator de modã, piesele de vestimentaţie produse de cãtre ea bucurându-se de un real succes de piaţã atât în cadrul magazinelor Fondului Plastic din Bucureşti cât şi în cadrul expoziţiilor de gen organizate de cãtre Muzeul de Artã din Craiova.

De-a lungul activităṭii sale în cadrul Muzeului de Artă al R.S.R. a specializat tineri absolvenṭi ai Institutului de Arte Plastice în domeniul restaurării de pictură, unii dintre aceṣtia activând la ora actuală atât în ṭară cât ṣi în străinătate.

Dupã pensionare în 1990 şi-a continuat activitatea de pictor restaurator şi de consilier de artã în cadrul unor galerii de artã private. În afarã de activitatea desfãşuratã în cadrul acestor galerii, a fost invitatã sã restaureze tablouri aflate în patrimoniul Academiei Române, un exemplu în acest sens fiind o parte dintre portretele membrilor fondatori aflate în Aula Academiei Române. O misiune de suflet a fost restaurarea unor lucrãri aflate în patrimoniul Bisericii Armene din Bucureşti, atât ale unor tablouri şi elemente (Ochiul Divin din altar) aflate în interiorul bisericii cât şi ale unora aflate în cadrul Bibliotecii Dudian.

A fost membrã a Uniunii Artiştilor Plastici din România şi expert restaurare picturã, respectiv expert evaluare opere de artã în cadrul Ministerului Culturii.

De-a lungul timpului s-a ocupat şi cu publicarea unor cărṭi de specialitate, cum ar fi “Restaurarea – ṣtiinṭă ṣi artă”, apărută la Editura Muzeului de Artă al R.S.R. (Alice Moagăr-Poladian fiind autor principal), carte inclusă în baza de date a Fundaṭiei ṣi Muzeului Getty din Statele Unite ale Americii. De asemenea, a tradus cãrţi având ca subiect arta armeanã, cum ar fi „Miniatura Armeanã” de L. A. Turnovo, apãrutã la Editura Meridiane. O activitate aparte a constituit-o, în ultima perioadã a vieţii, ilustrarea de carte. Aceste cãrţi au apãrut la edituri precum Corint, Sigma şi, bineînţeles, la Editura Ararat a Uniunii Armenilor din România (ilustrația la volumul lui Avedik Isahakyan – Abu-Lala Mahari, tradus de Madeleine Karacașian).  Meritã o menţiune cu totul specialã minunata transpunere în imagini şi repovestire a celor patru ramuri ale epopeii naţionale armene „Vitejii din Sasun” publicate la Editura Ararat.