Papazian, H. Aram (1887-1944)

Anticar de frunte în București. Numele lui se află menționat în monografia „Din Bucureștii de altădată” a istoriografului George Potra (Edi­tura Științifică și Enci­clo­pe­di­că, București, 1981, p. 466). S-a născut în comuna Eriza (Armenia). Când nici nu îm­pli­nise vârsta de trei ani, părinții săi se refugiază în Ro­mânia (1900), la început stabilindu-se în orașul Foc­șani. Tatăl său Hacic, înjghebează aici un mic magazin alimentar, dar cade victimă unor răufăcători, care îl pradă și-l ucid. Aram, având vârsta de 13 ani este nevoit să-și în­trețină mama, de aceea se angajează ca salariat la un armean din oraș, având firma „Missir”. Câțiva ani mai târziu se căsătorește, iar în 1912 se mută în București, împreună cu soția sa, Leontina Schnei­der, de asemeni din Focșani. Aram Pa­pazian se angajează ca funcționar la vechiul și cunoscutul magazin de rarități „Dja­burov” – unde se speciali­zea­ză în numismatică și co­voare vechi persane. În anul 1923 obține împământenirea (cetă­țenia română), cu dispensă de stagiu, prin Decret Regal. Devine membru al Societății de Numismatică din România. Cu ocazia primei Ex­poziții de numismatică, me­dalistică și arheologie (1933) ce are loc în țară, Aram Pa­pazian expune monede antice gre­cești și romane, pentru care primește Diploma de onoare. Simțindu-se în plinătatea puterilor sale, A.P. plea­că de la patronul său și își deschide în Calea Victoriei, la numărul 110, un magazin propriu, denumit „Arta clasică”. Firma funcționează până în anul 1944, deoarece A.P. se stinge din viață în urma unui infarct miocardic, provocat și de durerea pier­derii magazinului bombardat în timpul războiului. Datorită intuiției sale și a perseverenței în muncă, Aram Papazian, deși autodidact, ajunsese în București unul din puținii specialiști în arta veche, fiind consultat ca expert în domeniu. Vorbea curent cinci limbi: româna, armeana, turca, fran­ceza și germana. În „Amin­tirile” sale, Kricor Zambaccian recunoaș­te că, în micul ma­gazin de antichități „Arta clasică” a lui Aram Papazian, se întâlneau în fiecare zi vârfurile oamenilor de artă și cultură din Capitală, unde se purtau discuții și se admirau piesele vechi de mare valoare expu­se în magazin. Aram Papazian a avut doi fii: Eduard, marinar, care s-a stins din viață în 1948 la vârsta de 35 de ani și Haig-Eugeniu, inginer chi­mist, care încetează din viață la 20 ianuarie 1987.


Izvoare:

Comunicare scrisă de dr. Gabriela Pa­pa­zian-Urdăreanu.