PANU, Ion (Panighianț)

Avocat, primar al târgului Rezina, pe malul drept al Nistrului, din care cauză a fost poreclit „pri­marul de la Nistru”. La început, urbea era destul de prăfuită iar carosabilul cu multe gropi. Trotoarele fără vegetație arboricală, dătătoare de sănătate și farmec localității. După 1918, când s-a produs desprinderea de imperiul țarist, iar în Basa­rabia au fost aruncate în aer podul rutier și calea ferată de peste Nistru, Rezina a început să trăiască o altă viață, atât pe plan economic cât și cultural. Au luat ființă mori și fabrică de ulei, s-a dezvoltat o viață comercială, iar structura populației s-a schimbat și ea. Aici s-a stabilit un număr de intelectuali ca medicul Vasile Focșa, „doctorul orașului”, Zahei Grigoriu, strănepot al humuleșteanului Ion Creangă, Victor Ojog, tatăl scriitoarei Ojog Brașoveanu și mulți alții. Avocatul Ion Panu (Pani­ghianț) a îndepărtat multe din neajunsurile vieții urbane. Dar a venit ziua fatidică, 27 iunie 1940 când, trupele sovietice au trecut Nistrul. Primarul Pa­ni­ghianț a propus multora să plece în România. Unii au reușit iar alții au fost „ridicați” de la casele lor. În 1941, odată cu reîntoarcerea trupe­lor române în Basarabia, s-a impus și reîntoarcerea tu­turor autorităților ce func­țio­naseră înainte, astfel că avocatul Ion Panu (Panighianț) a trebuit să revină la postul de primar, ocupându-se de refa­cerea localității, pustiită de opera­țiunile militare. Războiul s-a încheiat așa cum se știe, avocatul Ion Panu (Pani­ghianț), „primarul de la Nis­tru”,a trecut întru veșnicie, la București.


Izvoare:

Alexandru Focșa: „Primarul de la Nistru”, în „Ararat”, nr. 23/1992.