OXENDIUS, Vărzărescu (1655-1715)

OXENDIUS VărzărescuAl doilea episcop ar­mean din Transilvania, de rit catolic. „S-a născut în Mol­dova, la Botoșani. La vârsta de 18 ani pleacă la Roma unde studiază teologia timp de 14 ani. În 1684, Sf. Scaun îl trimite în Transilvania, ca preot armeano-catolic, cu sco­pul de a-i catoliciza pe armenii de rit ortodox. La 30 iulie 1691 este înscăunat ca episcop, de către cardinalul armeano-catolic Hunanian Vartan din Lvov (Lemberg), având reședința în Bistrița, pe motiv că aici a locuit și primul episcop. Pe lângă rolul avut în catolicizarea armenilor, episcopului Oxendius Vărzărescu i-a revenit și sarcina întemeierii „orașului armenesc”. Prezentându-se personal la împăratul Leopold la Viena, Episcopul îi cere acestuia permisiunea de a întemeia un oraș pentru armeni. În 1700 el se întoarce de la Viena având aprobarea Împăratului de a construi un „oraș armenesc” în apropierea Gherlei (azi car­tierul Candis). Primul armean care și-a construit locuință în „orașul armenesc” a fost în­suși Episcopul Oxendius Văr­zărescu. Capela din Gherla (lo­-cul unde se află astăzi Cate­drala armeano-catolică) este opera aceluiași prelat. În luptele cu turcii, Episcopul Oxendius cade prizonier și este închis, timp de trei ani, la Constantinopol. La 1 august 1701 se înființează în orașul Gherla „Asociația tăbăcarilor”, cu hramul „Înălțarea Maicii Domnului”, având sprijinul aceluiași vajnic episcop al bisericii armeano-catolice din Transilvania. Moare în ziua de 10 martie 1715 la Vie­na. Episcopul și contemporanul său Illeș Andraș susține că „Vărzărescu a murit în condiții suspecte”. Prototopul din Sta­nislav, Roska Ștefano­vici – Ștefan, care a fost propus ca urmaș al Episcopului Vărză­rescu, a scris într-un anuar, care se află în prezent la mă­năstirea mechitariștilor din Viena că, „Episcopul Oxen­­dius Vărzărescu – șeful cultului armenesc din Ardeal a murit la 10 martie 1715 sus­pect de otrăvire.” Lukacsi Kris­tof, (Hacic Lukacian-Ghu­­ga­sian, 1804-1876, scriitor, istoric și preot armean) arată că rămășițele Episcopului Oxendius Vărzărescu se află în biserica Mizericordia din Leopldstdt (cartier din Vie­na). Episcopul Oxendius Vărză­rescu a fost în fruntea bisericii armene din Gherla, între anii 1690-1715.”


Izvoare:

Ion Emilia și Pintea Rodica, muzeografi și redactori la „Curierul Someșan” — Gherla: „Episcopul ar­mean Oxendius Vărzăres­cu”, articol apărut în „Ara­rat” nr.7/1991.